Yrityksemme haluaa olla ajassa mukana ja tutkii aktiivisesti uusiutuvan energian käyttöä rakentamisessa. Tähän kuuluvat erityisesti aurinkoenergia sähkön tuottamiseen, aurinkokeräimet lämmön tuottamiseen sekä tuulivoimaan liittyvät ratkaisut. Nämä asuin- ja yrityskiinteistöihin mutta yleensä kaikkeen, missä sähköä tarvitaan muuten kuin teollisesti tuotettuna, joko yksinomaan – tai kuten yleensä – täydentävänä sähkön käyttötapana.

Näin voidaan alentaa huomattavasti sähkön käyttökustannuksia, vähentää riippuvuutta suurjänniteverkoista sekä parantaa yksityistalouden huoltovarmuutta.

Olemme tutkimassa myös akkuteknologian hyväksikäyttöä joko uusilla akuilla tai lähitulevaisuudessa kierrätysakustoilla. Kierrätyksellä pidennetään huomattavasti akkujen käyttöikää ja samalla vähennetään niiden purkutarvetta. Näin säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja, joita kuluu esimerkiksi akkujen valmistuksessa sekä niiden materiaaleissa.

Akkuteknologia on viimeisten vuosikymmenien aikana edistynyt huomattavasti, joskin isompi läpimurto kohti vielä parempaa energiatiheyttä on vielä edessä. Asiaa on kuitenkin selvitettävä lähitulevaisuutta varten jo nyt. Pienehköt sähkönkäyttöyksiköt (esimerkiksi omakotitalot) voivat kuitenkin jo nykyistäkin akkutekniikkaa hyödyntämällä saada selkeitä säästöjä energiakustannuksissa koska akkujen idea on nimenomaan varastoida sähköenergiaa sitä hetkeä varten, kun sitä eniten tarvitaan. Esimerkiksi kuluttaja on ehkä päivällä muualla, illalla otetaan sähköä ”varastosta” käyttöön. Lataamisesta ei tarvitse huolehtia eikä siitä, mitä sähkö kulloinkin on käytössä. Powerbank -tekniikka huolehtii siitä puolestasi.

Valmista kuluttajatuotetta ei vielä ole tarjolla, mutta yrityksemme tekee kehitystyötä tällaista ympäristöystävällistä ja taloudellista energian käyttöä kohti.